Ceník

Můžeme Vám nabídnout následující ceny za naše služby:

Ceny za prováděné práce jsou smluvní.

Finální částka je dána konkrétní zakázkou.

Ceny se liší jak v pracnosti určitého výrobku,tak v provedené povrchové úpravě.

Před uskutečněním prací je vždy zákazníkovi vystavena nezávazná cenová nabídka.